Doanh nghiệp Mỹ không mặn mà với lời kêu gọi 'trở về nhà'

Doanh nghiệp Mỹ không mặn mà với lời kêu gọi 'trở về nhà'

Các DN Mỹ đang kinh doanh tại Trung Quốc ngày càng cảm thấy bi quan về tình trạng căng thẳng thương mại...
Mặc ông Trump kêu gọi trở về, nhiều công ty Mỹ vẫn quyết ở lại Trung Quốc

Mặc ông Trump kêu gọi trở về, nhiều công ty Mỹ vẫn quyết ở lại Trung Quốc

Doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc không mặn mà với lời kêu gọi 'trở về nhà' của ông Trump

Doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc không mặn mà với lời kêu gọi 'trở về nhà' của ông Trump

Các công ty Mỹ ở Trung Quốc phớt lờ lời kêu gọi về nước của ông Trump, nếu đi, Đông Nam Á là điểm đến hàng đầu

Các công ty Mỹ ở Trung Quốc phớt lờ lời kêu gọi về nước của ông Trump, nếu đi, Đông Nam Á là điểm đến hàng đầu

Doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc 'ngó lơ' lời kêu gọi 'trở về nhà' của ông Trump

Doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc 'ngó lơ' lời kêu gọi 'trở về nhà' của ông Trump

Cách một công ty Mỹ ở Trung Quốc 'lách' thuế quan

Cách một công ty Mỹ ở Trung Quốc 'lách' thuế quan

Hàng loạt công ty tháo chạy khỏi Trung Quốc