Hoàn Châu cách cách 'diện' trang phục hơn 1 tỷ đồng của nhà thiết kế Việt

Hoàn Châu cách cách 'diện' trang phục hơn 1 tỷ đồng của nhà thiết kế Việt

'Én nhỏ' Triệu Vy diện đồ 50.000 USD của NTK Tuyết Lê

'Én nhỏ' Triệu Vy diện đồ 50.000 USD của NTK Tuyết Lê

'Én nhỏ' Triệu Vy diện đồ 50.000 USD của nhà thiết kế Việt

'Én nhỏ' Triệu Vy diện đồ 50.000 USD của nhà thiết kế Việt

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy lần đầu chọn mặc thiết kế Việt giá hơn 1 tỷ đồng

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy lần đầu chọn mặc thiết kế Việt giá hơn 1 tỷ đồng

Triệu Vy diện đồ 50.000 USD của nhà thiết kế Việt Nam

Triệu Vy diện đồ 50.000 USD của nhà thiết kế Việt Nam

NTK Việt Nam thiết kế đồ cho Triệu Vy và Ngô Cẩn Ngôn trong 'Diên hy công lược'

NTK Việt Nam thiết kế đồ cho Triệu Vy và Ngô Cẩn Ngôn trong 'Diên hy công lược'

Vượt qua hàng trăm đối thủ, NTK Tuyết Lê được Triệu Vy 'chọn mặt gửi vàng'

Vượt qua hàng trăm đối thủ, NTK Tuyết Lê được Triệu Vy 'chọn mặt gửi vàng'

Tuyết Lê là người Việt Nam đầu tiên thiết kế trang phục cho Én nhỏ Triệu Vy

Tuyết Lê là người Việt Nam đầu tiên thiết kế trang phục cho Én nhỏ Triệu Vy