4 công ty dược vi phạm chất lượng thuốc bị sờ gáy

4 công ty dược vi phạm chất lượng thuốc bị sờ gáy

Sản xuất thuốc kém chất lượng, 4 công ty bị Bộ Y Tế 'sờ gáy'

Sản xuất thuốc kém chất lượng, 4 công ty bị Bộ Y Tế 'sờ gáy'

Cục Quản lý Dược yêu cầu 4 công ty thu hồi, tiêu hủy các lô thuốc không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược yêu cầu 4 công ty thu hồi, tiêu hủy các lô thuốc không đạt chất lượng

Xử phạt 4 công ty dược vi phạm chất lượng thuốc

Xử phạt 4 công ty dược vi phạm chất lượng thuốc

Bộ Y tế xử phạt bốn công ty dược vi phạm về chất lượng

4 công ty dược sản xuất thuốc kém chất lượng bị phạt tiền

4 công ty dược sản xuất thuốc kém chất lượng bị phạt tiền

Phạt 4 công ty dược sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phạt 4 công ty dược sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng