TV LG 2019 sẽ có HDMI 2.1 và độ phân giải 8K

TV LG 2019 sẽ có HDMI 2.1 và độ phân giải 8K

HDMI 2.1 hứa hẹn mang lại hình ảnh chất lượng hơn ngay cả khi TV bạn lựa chọn chưa đạt độ phân giải 8K.