Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ-Anh tập trận chung ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ-Anh tập trận chung ở Biển Đông

Kế hoạch của Mỹ tại eo biển Đài Loan sau 10 năm

Kế hoạch của Mỹ tại eo biển Đài Loan sau 10 năm

Mỹ- Anh diễn tập chung 6 ngày trên biển Đông

Mỹ- Anh diễn tập chung 6 ngày trên biển Đông

Tàu chiến Mỹ và Anh lần đầu tập trận chung ở Biển Đông, thách thức TQ

Tàu chiến Mỹ và Anh lần đầu tập trận chung ở Biển Đông, thách thức TQ

Khu trục Mỹ USS McCampbell diễn tập chung với tàu Anh trên Biển Đông

Khu trục Mỹ USS McCampbell diễn tập chung với tàu Anh trên Biển Đông

Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung ở biển Đông

Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung ở biển Đông

Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung trên Biển Đông

Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung trên Biển Đông

Hải quân Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung ở Biển Đông

Hải quân Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung ở Biển Đông

Tàu chiến Mỹ, Anh diễn tập chung trên Biển Đông

Tàu chiến Mỹ, Anh diễn tập chung trên Biển Đông

Mỹ và Anh lần đầu tiên tập trận chung ở biển Đông

Mỹ và Anh lần đầu tiên tập trận chung ở biển Đông