Mỹ- Anh diễn tập chung 6 ngày trên biển Đông

Mỹ- Anh diễn tập chung 6 ngày trên biển Đông

Tàu chiến của Hải quân Mỹ và Anh thông báo hoàn thành diễn tập chung 6 ngày ở Biển Đông.
Khu trục Mỹ USS McCampbell diễn tập chung với tàu Anh trên Biển Đông

Khu trục Mỹ USS McCampbell diễn tập chung với tàu Anh trên Biển Đông

Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung ở biển Đông

Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung ở biển Đông

Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung trên Biển Đông

Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung trên Biển Đông

Hải quân Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung ở Biển Đông

Hải quân Mỹ, Anh lần đầu tập trận chung ở Biển Đông

Mỹ-Anh bất ngờ tập trận chung lần đầu ở Biển Đông

Mỹ-Anh bất ngờ tập trận chung lần đầu ở Biển Đông

Mỹ và Anh lần đầu tiên tập trận chung ở biển Đông