Đạo diễn Nhật Bản làm Trưởng Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018

Đạo diễn Nhật Bản làm Trưởng Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018

Ngô Thanh Vân ngồi ghế giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

Ngô Thanh Vân ngồi ghế giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

Ngô Thanh Vân làm giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần V – 2018

Ngô Thanh Vân làm giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần V – 2018

Ngô Thanh Vân làm Giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội

Ngô Thanh Vân làm Giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội

Các giám khảo tên tuổi tại HANIFF 2018

Các giám khảo tên tuổi tại HANIFF 2018

Đạo diễn Nhật Bản làm Trưởng ban giám khảo phim truyện LHP quốc tế Hà Nội

Đạo diễn Nhật Bản làm Trưởng ban giám khảo phim truyện LHP quốc tế Hà Nội

Ngô Thanh Vân làm giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Ngô Thanh Vân làm giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Ngô Thanh Vân lập kỷ lục giám khảo trẻ tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội ​

Ngô Thanh Vân lập kỷ lục giám khảo trẻ tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội ​

Diễn viên Ngô Thanh Vân làm giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội 2018

Diễn viên Ngô Thanh Vân làm giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội 2018

Diễn viên Ngô Thanh Vân ngồi ghế giám khảo Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Diễn viên Ngô Thanh Vân ngồi ghế giám khảo Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Ngô Thanh Vân làm giám khảo phim truyện của LHP quốc tế Hà Nội 2018

Ngô Thanh Vân làm giám khảo phim truyện của LHP quốc tế Hà Nội 2018