Cựu phó đề đốc New Zealand bị kết tội đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh

Cựu phó đề đốc New Zealand bị kết tội đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh

Nhà ngoại giao đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh Đại sứ quán New Zealand

Nhà ngoại giao đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh Đại sứ quán New Zealand

Gài lén máy quay trong nhà vệ sinh sứ quán, quan chức New Zealand hầu tòa

Gài lén máy quay trong nhà vệ sinh sứ quán, quan chức New Zealand hầu tòa

Quan chức quân đội New Zealand bị tố quay lén nhà vệ sinh ở Mỹ

Quan chức quân đội New Zealand bị tố quay lén nhà vệ sinh ở Mỹ

Quan chức cấp cao New Zealand đặt camera quay lén trong toilet Đại sứ quán ở Mỹ

Quan chức cấp cao New Zealand đặt camera quay lén trong toilet Đại sứ quán ở Mỹ

Tùy viên quân sự New Zealand bị tố đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh đại sứ quán

Tùy viên quân sự New Zealand bị tố đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh đại sứ quán

Quan chức cấp cao New Zealand hầu tòa vì cáo buộc đặt camera quay lén trong toilet tại Mỹ

Quan chức cấp cao New Zealand hầu tòa vì cáo buộc đặt camera quay lén trong toilet tại Mỹ