Đột nhập 'nơi sản xuất vũ khí hóa học' của phiến quân ở Douma

Đột nhập 'nơi sản xuất vũ khí hóa học' của phiến quân ở Douma

Nga: Chất hexamine được tìm thấy trong phòng thí nghiệm của phiến quân ở Douma

Nga: Chất hexamine được tìm thấy trong phòng thí nghiệm của phiến quân ở Douma

Nga nói phát hiện xưởng chế tạo vũ khí hóa học của quân nổi dậy ở Syria

Nga nói phát hiện xưởng chế tạo vũ khí hóa học của quân nổi dậy ở Syria

Quân đội Nga khám phá phòng thí nghiệm hóa chất của phe đối lập tại Douma

Quân đội Nga khám phá phòng thí nghiệm hóa chất của phe đối lập tại Douma

Bên trong phòng thí nghiệm hóa học của phiến quân tại Syria

Bên trong phòng thí nghiệm hóa học của phiến quân tại Syria

Nga công bố hình ảnh phòng thí nghiệm hóa học của chiến binh ở Douma

Nga công bố hình ảnh phòng thí nghiệm hóa học của chiến binh ở Douma

Cận cảnh kho chứa vũ khí hóa học của phiến quân vừa bị phát hiện ở Syria

Cận cảnh kho chứa vũ khí hóa học của phiến quân vừa bị phát hiện ở Syria

Bên trong một phòng thí nghiệm hóa học vừa bị phát hiện ở Douma, Syria

Bên trong một phòng thí nghiệm hóa học vừa bị phát hiện ở Douma, Syria

Nga phát hiện phòng sản xuất vũ khí hóa học của phiến quân tại Douma

Nga phát hiện phòng sản xuất vũ khí hóa học của phiến quân tại Douma

Tiết lộ bất ngờ về phòng thí nghiệm vũ khí hóa học ở Douma

Tiết lộ bất ngờ về phòng thí nghiệm vũ khí hóa học ở Douma

Quân đội Nga tìm thấy phòng thí nghiệm và kho chất độc hóa học ở Douma

Quân đội Nga tìm thấy phòng thí nghiệm và kho chất độc hóa học ở Douma

Nga bất ngờ tìm thấy phòng thí nghiệm chế tạo vũ khí hóa học tại Syria

Nga bất ngờ tìm thấy phòng thí nghiệm chế tạo vũ khí hóa học tại Syria

Nga tìm thấy phòng thí nghiệm, kho chứa chất hóa học tại Syria

Nga tìm thấy phòng thí nghiệm, kho chứa chất hóa học tại Syria