Thanh niên 24 tuổi cưới cụ bà 81 tuổi để trốn nghĩa vụ quân sự

Thanh niên 24 tuổi cưới cụ bà 81 tuổi để trốn nghĩa vụ quân sự

Cưới bà cụ hơn mình 57 tuổi để trốn nghĩa vụ quân sự

Cưới bà cụ hơn mình 57 tuổi để trốn nghĩa vụ quân sự

Chuyện thật như đùa: 'cháu' cưới 'bà' để trốn nghĩa vụ quân sự

Chuyện thật như đùa: 'cháu' cưới 'bà' để trốn nghĩa vụ quân sự

Chuyện thật như đùa: 'cháu' cưới 'bà' để trốn nghĩa vụ quân sự

Chuyện thật như đùa: 'cháu' cưới 'bà' để trốn nghĩa vụ quân sự

Chàng trai 24 tuổi cưới chị họ 81 tuổi 'vì tình yêu mãnh liệt'

Chàng trai 24 tuổi cưới chị họ 81 tuổi 'vì tình yêu mãnh liệt'

Thanh niên 24 tuổi kết hôn với chị họ 81 tuổi vì lý do ít ai ngờ tới

Thanh niên 24 tuổi kết hôn với chị họ 81 tuổi vì lý do ít ai ngờ tới

Thanh niên 24 kết hôn với cụ bà 81 tuổi để trốn nghĩa vụ quân sự

Thanh niên 24 kết hôn với cụ bà 81 tuổi để trốn nghĩa vụ quân sự

Thanh niên 24 tuổi kết hôn với chị họ 81 tuổi vì lý do 'khó đỡ'

Thanh niên 24 tuổi kết hôn với chị họ 81 tuổi vì lý do 'khó đỡ'

Thanh niên 24 tuổi kết hôn với chị họ 81 tuổi, lý do thật sự khiến ai cũng… ngã ngửa

Thanh niên 24 tuổi kết hôn với chị họ 81 tuổi, lý do thật sự khiến ai cũng… ngã ngửa

Chuyện chàng trai 24 cưới nàng 81 tuổi

Chuyện chàng trai 24 cưới nàng 81 tuổi

Để trốn nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi đưa ra quyết định 'táo bạo' kết hôn với cụ bà khuyết tật 81 tuổi

Để trốn nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi đưa ra quyết định 'táo bạo' kết hôn với cụ bà khuyết tật 81 tuổi