Đấu thầu qua mạng: Vì sao vẫn tắc?

Đấu thầu qua mạng: Vì sao vẫn tắc?

Đấu thầu qua mạng có thể tiết kiệm đến 15% ngân sách

Đấu thầu qua mạng có thể tiết kiệm đến 15% ngân sách

Đấu thầu qua mạng còn nhiều thách thức

Đấu thầu qua mạng còn nhiều thách thức

7 tháng đầu năm, 7.800 gói thầu tiến hành đấu thầu qua mạng

7 tháng đầu năm, 7.800 gói thầu tiến hành đấu thầu qua mạng

8.900 gói thầu được đấu thầu qua mạng trong 7 tháng đầu năm 2018

8.900 gói thầu được đấu thầu qua mạng trong 7 tháng đầu năm 2018

Để thắng thầu các dự án do WB và ADB tài trợ

Để thắng thầu các dự án do WB và ADB tài trợ

Lời khuyên cho đấu thầu dự án do WB/ADB tài trợ

Lời khuyên cho đấu thầu dự án do WB/ADB tài trợ

Muốn thắng thầu, DN phải chủ động hơn

Muốn thắng thầu, DN phải chủ động hơn