Cuba dỡ bỏ mức thuế 10% đối với đồng USD

Từ ngày 20-7 tới, Cuba sẽ bãi bỏ mức thuế 10% đối với việc sử dụng đồng USD, cũng như mở rộng danh sách mặt...
Cuba dỡ bỏ mức thuế 10% với đồng USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế

Cuba dỡ bỏ mức thuế 10% với đồng USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế

Cuba dỡ bỏ mức thuế 10% đối với đồng USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế

Cuba dỡ bỏ mức thuế 10% đối với đồng USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế

Cuba thông qua điều chỉnh Kế hoạch Kinh tế do COVID-19

Cuba thông qua điều chỉnh Kế hoạch Kinh tế do COVID-19

Nền kinh tế Cuba vẫn duy trì ổn định bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Nền kinh tế Cuba vẫn duy trì ổn định bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Thông qua Luật Bầu cử mới, Cuba tìm cú huých cho nền kinh tế

Thông qua Luật Bầu cử mới, Cuba tìm cú huých cho nền kinh tế

Quốc hội Cuba thông qua dự thảo Hiến pháp và xác định mục tiêu kinh tế