Rơi máy bay Mexico, toàn bộ 103 người sống sót

Rơi máy bay Mexico, toàn bộ 103 người sống sót

Máy bay chở 101 người rơi tại Mexico

Máy bay chở 101 người rơi tại Mexico

Rơi máy bay tại Mexico: Không ai thiệt mạng

Rơi máy bay tại Mexico: Không ai thiệt mạng

Điều kỳ diệu trong vụ máy bay chở 101 người rơi 'tan tành' ở Mexico

Điều kỳ diệu trong vụ máy bay chở 101 người rơi 'tan tành' ở Mexico

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ rơi máy bay chở 101 người ở Mexico

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ rơi máy bay chở 101 người ở Mexico

Máy bay rơi ngay sau khi cất cánh ở Mexico, 85 người bị thương

Máy bay rơi ngay sau khi cất cánh ở Mexico, 85 người bị thương

Cất cánh không lâu, máy bay chở 101 người rơi ở Mexico

Cất cánh không lâu, máy bay chở 101 người rơi ở Mexico

Máy bay chở 101 người rơi tại Mexico

Máy bay chở 101 người rơi tại Mexico

Máy bay chở 100 người rơi tại Mexico

Máy bay chở 100 người rơi tại Mexico

Máy bay rơi ở Mexico chở 101 người

Máy bay rơi ở Mexico chở 101 người

Máy bay chở 101 hành khách rơi khi đang cất cánh ở Mexico

Máy bay chở 101 hành khách rơi khi đang cất cánh ở Mexico

Máy bay chở hơn 100 người rơi sau khi cất cánh ở Mexico

Máy bay chở hơn 100 người rơi sau khi cất cánh ở Mexico

Rơi máy bay tại Mexico, ít nhất 85 người bị thương

Rơi máy bay tại Mexico, ít nhất 85 người bị thương

Máy bay chở 101 người rơi tại Mexico

Máy bay chở 101 người rơi tại Mexico