Lãnh đạo tuyển Uruguay bí mật gặp riêng 'Messi Thái'

Lãnh đạo tuyển Uruguay bí mật gặp riêng 'Messi Thái'

Hai vị quan chức cao cấp dẫn tuyển Uruguay sang đá China Cup rất ấn tượng trước khả năng chơi bóng của...