Thần kỳ nam thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày lênh đênh trên biển

Thần kỳ nam thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày lênh đênh trên biển

Chàng trai sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Chàng trai sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Sống sót sau 49 ngày lênh đênh một mình trên biển

Sống sót sau 49 ngày lênh đênh một mình trên biển

Sống sót sau 49 ngày lênh đênh trên biển

Sống sót sau 49 ngày lênh đênh trên biển

Chàng trai Indonesia kể chuyện sống sót sau 49 ngày lênh đênh ở biển

Chàng trai Indonesia kể chuyện sống sót sau 49 ngày lênh đênh ở biển

Indonesia: Một thanh niên sống sót sau 49 ngày lênh đênh trên biển

Indonesia: Một thanh niên sống sót sau 49 ngày lênh đênh trên biển

49 ngày lênh đênh trên biển, thiếu niên 19 tuổi Indonesia vẫn sống sót 'kỳ diệu'

49 ngày lênh đênh trên biển, thiếu niên 19 tuổi Indonesia vẫn sống sót 'kỳ diệu'

Hành trình kỳ diệu của chàng thanh niên Indonesia lênh đênh 49 ngày trên biển

Hành trình kỳ diệu của chàng thanh niên Indonesia lênh đênh 49 ngày trên biển

Hành trình 49 ngày sống sót trên biển của chàng trai Indonesia

Hành trình 49 ngày sống sót trên biển của chàng trai Indonesia

Được giải cứu sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Được giải cứu sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Thiếu niên Indonesia sống sót kỳ diệu sau 49 ngày lênh đênh trên biển

Thiếu niên Indonesia sống sót kỳ diệu sau 49 ngày lênh đênh trên biển

Thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

49 ngày lênh đênh trên biển, thanh niên Indonesia sống 'cuộc đời của Pi'

49 ngày lênh đênh trên biển, thanh niên Indonesia sống 'cuộc đời của Pi'

Chàng trai sống sót kỳ diệu sau 7 tuần trôi dạt trên biển

Chàng trai sống sót kỳ diệu sau 7 tuần trôi dạt trên biển

Thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Thiếu niên Indonesia được giải cứu sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Thiếu niên Indonesia được giải cứu sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Chàng trai sống sót kỳ diệu sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Chàng trai sống sót kỳ diệu sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Sống sót kì diệu sau 49 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương

Sống sót kì diệu sau 49 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương

Chàng trai Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên Thái Bình Dương

Chàng trai Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên Thái Bình Dương

Chàng trai Indonesia sống sót kỳ diệu sau 49 ngày lênh đênh trên túp lều câu cá biển

Chàng trai Indonesia sống sót kỳ diệu sau 49 ngày lênh đênh trên túp lều câu cá biển

Thiếu niên sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển trong túp lều câu cá gỗ

Thiếu niên sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển trong túp lều câu cá gỗ

Chàng trai Indonesia sống sót thần kỳ sau 49 ngày lạc trôi giữa biển

Chàng trai Indonesia sống sót thần kỳ sau 49 ngày lạc trôi giữa biển