Cứu một thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

Cứu một thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

Cứu một thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu một thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu hộ thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu hộ thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Xuyên đêm cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Xuyên đêm cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Trắng đêm giải cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Trắng đêm giải cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu thuyền viên người Philippines bị tai nạn lao động

Cứu thuyền viên người Philippines bị tai nạn lao động

Vượt biển đêm cứu thủy thủ Philippines gặp nạn trên biển

Vượt biển đêm cứu thủy thủ Philippines gặp nạn trên biển

Cứu thuyền viên tàu Liberia bị tai nạn trên biển miền Trung

Cứu thuyền viên tàu Liberia bị tai nạn trên biển miền Trung

Cấp cứu kịp thời một thuyền viên trên tàu nước ngoài

Cấp cứu kịp thời một thuyền viên trên tàu nước ngoài

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu Liberia bị nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu Liberia bị nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Vượt sóng cứu thuyền viên Philippines bị tai nạn trong đêm

Vượt sóng cứu thuyền viên Philippines bị tai nạn trong đêm