Trung Quốc kêu oan khi bị truyền thông phương Tây tố 'góp lửa' vào thảm họa cháy rừng Amazon

Trung Quốc kêu oan khi bị truyền thông phương Tây tố 'góp lửa' vào thảm họa cháy rừng Amazon

Cháy rừng Amazon: Phát quang để tận dụng đất rừng và hậu quả thảm khốc

Cháy rừng Amazon: Phát quang để tận dụng đất rừng và hậu quả thảm khốc

Thảm họa cháy rừng Amazon nguy hiểm đến mức nào?

Thảm họa cháy rừng Amazon nguy hiểm đến mức nào?

Xác định thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cháy tại rừng Amazon?

Xác định thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cháy tại rừng Amazon?

Hậu quả khủng khiếp của cháy rừng Amazon

Hậu quả khủng khiếp của cháy rừng Amazon

Cháy rừng Amazon: Hiểm họa không chỉ riêng ai!

Cháy rừng Amazon: Hiểm họa không chỉ riêng ai!

Cháy rừng Amazon: Lá phổi của trái đất đang bị đe dọa nghiêm trọng

Cháy rừng Amazon: Lá phổi của trái đất đang bị đe dọa nghiêm trọng

Ảnh bản đồ vệ tinh cho thấy cả Nam Mỹ đang bị lửa vây kín

Ảnh bản đồ vệ tinh cho thấy cả Nam Mỹ đang bị lửa vây kín

Hậu quả khủng khiếp của cháy rừng Amazon

Hậu quả khủng khiếp của cháy rừng Amazon

Cháy rừng Amazon: Hiểm họa không chỉ riêng ai!

Cháy rừng Amazon: Hiểm họa không chỉ riêng ai!

TT Macron 'nổi đóa' với TT Brazil vì lá phổi Amazon đang cháy

TT Macron 'nổi đóa' với TT Brazil vì lá phổi Amazon đang cháy