Phát hiện sốc về 5 bộ xương còn nguyên vẹn sau thảm họa núi lửa Vesuvius 2.000 năm trước

Phát hiện sốc về 5 bộ xương còn nguyên vẹn sau thảm họa núi lửa Vesuvius 2.000 năm trước

Phát hiện ít nhất 300 đồng tiền vàng thời La Mã trị giá hàng triệu USD

Phát hiện ít nhất 300 đồng tiền vàng thời La Mã trị giá hàng triệu USD

Tìm thấy hàng trăm đồng tiền vàng La Mã

Tìm thấy hàng trăm đồng tiền vàng La Mã

Đào móng nhà hát, phát hiện kho báu hàng triệu USD

Đào móng nhà hát, phát hiện kho báu hàng triệu USD

Italia: Khai quật nhà hát phát hiện bình chứa tiền cổ La Mã giá trị hàng triệu USD

Italia: Khai quật nhà hát phát hiện bình chứa tiền cổ La Mã giá trị hàng triệu USD

Đào móng làm nhà tìm được hũ tiền vàng ròng trị giá hàng triệu USD

Đào móng làm nhà tìm được hũ tiền vàng ròng trị giá hàng triệu USD

Phát hiện hũ xà phòng chứa đầy vàng bên dưới nhà hát Italy

Phát hiện hũ xà phòng chứa đầy vàng bên dưới nhà hát Italy

Tìm được hàng trăm đồng vàng có từ thời đế chế La Mã

Tìm được hàng trăm đồng vàng có từ thời đế chế La Mã

Phát hiện hũ chứa tiền vàng có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trị giá chục triệu USD

Phát hiện hũ chứa tiền vàng có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trị giá chục triệu USD

Phát hiện 2 tảng đá lẫn vàng trị giá 11 triệu USD

Phát hiện 2 tảng đá lẫn vàng trị giá 11 triệu USD

Đào móng nhà, phát hiện hũ tiền vàng còn nguyên vẹn trị giá chục tỷ

Đào móng nhà, phát hiện hũ tiền vàng còn nguyên vẹn trị giá chục tỷ

Tìm thấy hũ đựng hàng trăm đồng xu vàng trị giá nhiều triệu USD ở Italy

Tìm thấy hũ đựng hàng trăm đồng xu vàng trị giá nhiều triệu USD ở Italy

Phát hiện 'kho báu' triệu đô bằng vàng ở Ý

Phát hiện 'kho báu' triệu đô bằng vàng ở Ý

Kho báu đầy ắp tiền vàng La Mã hơn 1.500 năm tuổi ở Italy

Kho báu đầy ắp tiền vàng La Mã hơn 1.500 năm tuổi ở Italy