Tìm thấy thi thể cô gái Anh sau 12 ngày nhảy từ máy bay

Tìm thấy thi thể cô gái Anh sau 12 ngày nhảy từ máy bay

Thi thể cô gái Anh rơi khỏi máy bay ở độ cao 1.000 mét cách đây 2 tuần mới được tìm thấy, nhờ nỗ lực không...
Chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhảy khỏi máy bay tự sát?

Chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhảy khỏi máy bay tự sát?

Chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhảy khỏi máy bay tự sát?

Chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhảy khỏi máy bay tự sát?

Đã tìm thấy thi thể cô gái Anh nhảy khỏi máy bay từ độ cao 1.000 m

Đã tìm thấy thi thể cô gái Anh nhảy khỏi máy bay từ độ cao 1.000 m

Nữ sinh bỗng xô cửa máy bay lao xuống từ độ cao hơn 1.000m

Nữ sinh bỗng xô cửa máy bay lao xuống từ độ cao hơn 1.000m

Nữ sinh thiệt mạng khi mở cửa máy bay lao xuống từ độ cao 1.000 m

Nữ sinh thiệt mạng khi mở cửa máy bay lao xuống từ độ cao 1.000 m

Nữ sinh người Anh thiệt mạng vì nhảy khỏi máy bay từ độ cao 1.000 mét

Nữ sinh người Anh thiệt mạng vì nhảy khỏi máy bay từ độ cao 1.000 mét

Nữ nghiên cứu sinh thiệt mạng khi nhảy khỏi máy bay ở độ cao 1.000 m xuống đất

Nữ nghiên cứu sinh thiệt mạng khi nhảy khỏi máy bay ở độ cao 1.000 m xuống đất

Nữ sinh viên tử vong khi rơi khỏi máy bay từ độ cao 1.000 m

Nữ sinh viên tử vong khi rơi khỏi máy bay từ độ cao 1.000 m

Cãi nhau với cha mẹ, nữ sinh xinh đẹp nhảy khỏi… máy bay

Cãi nhau với cha mẹ, nữ sinh xinh đẹp nhảy khỏi… máy bay

Nữ sinh xinh đẹp rơi khỏi máy bay, có thể không tìm thấy xác

Nữ sinh xinh đẹp rơi khỏi máy bay, có thể không tìm thấy xác