Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một huyền thoại trong lòng người dân thế giới

Giáo sư Jayachandra Reddy khẳng định nhân dân Ấn Độ khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi sự lãnh đạo tài...
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một huyền thoại trong lòng người dân thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một huyền thoại trong lòng người dân thế giới

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người chiến sĩ đấu tranh vì hạnh phúc của đồng bào

Người chiến sĩ đấu tranh vì hạnh phúc của đồng bào

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà sử học Pháp viết về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh giống như của đứa con dành cho người cha kính yêu

Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh giống như của đứa con dành cho người cha kính yêu

Nhà báo, nhà sử học Alain Ruscio ca ngợi 'Hồ Chí Minh, một cốt cách vẹn nguyên giá trị thời đại'

Nhà báo, nhà sử học Alain Ruscio ca ngợi 'Hồ Chí Minh, một cốt cách vẹn nguyên giá trị thời đại'

Triển lãm tư liệu về 'sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Bác Hồ'

Triển lãm tư liệu về 'sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Bác Hồ'

Vinh danh Henri Martin, chiến sĩ cộng sản Pháp đấu tranh vì hòa bình cho Việt Nam

Vinh danh Henri Martin, chiến sĩ cộng sản Pháp đấu tranh vì hòa bình cho Việt Nam

Nhà sử học Pháp ra mắt sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà sử học Pháp ra mắt sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Nhân Dân tham dự Hội báo Nhân đạo lần thứ 84

Báo Nhân Dân tham dự Hội báo Nhân đạo lần thứ 84

Khai trương Gian trưng bày Báo Nhân Dân tại Hội Báo L'Humanité lần thứ 84

Khai trương Gian trưng bày Báo Nhân Dân tại Hội Báo L'Humanité lần thứ 84

Pháp xuất bản sách mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Pháp xuất bản sách mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh