Sân khấu vượt lên từ những 'phép thử'

Sân khấu vượt lên từ những 'phép thử'

Không khư khư ôm 'vốn cũ' và cách làm quen thuộc, Liên hoan quốc tế sân khấu lần thứ 4 đã mang tới những...