McLaren Senna hơn 150 tỷ đồng của đại gia Sài Gòn sắp về nước?

McLaren Senna hơn 150 tỷ đồng của đại gia Sài Gòn sắp về nước?

Đại gia Sài Gòn sang Dubai 'xem mắt' siêu xe McLaren Senna

Đại gia Sài Gòn sang Dubai 'xem mắt' siêu xe McLaren Senna

Chi tiết siêu xe triệu đô - Lamborghini Veneno Roadster Carbon

Chi tiết siêu xe triệu đô - Lamborghini Veneno Roadster Carbon

Minh Nhựa 'xách' siêu xe Pagani Huayra 80 tỷ lượn phố Sài Gòn

Minh Nhựa 'xách' siêu xe Pagani Huayra 80 tỷ lượn phố Sài Gòn

Minh Nhựa 'xách' siêu xe Pagani Huayra 80 tỷ lượn phố Sài Gòn

Minh Nhựa 'xách' siêu xe Pagani Huayra 80 tỷ lượn phố Sài Gòn

Siêu xe 'thần gió' gần trăm tỷ đồng của đại gia Minh nhựa chính thức được đeo biển

Siêu xe 'thần gió' gần trăm tỷ đồng của đại gia Minh nhựa chính thức được đeo biển

Siêu xe Pagani Huayra 80 tỷ đồng của Minh Nhựa ra biển số

'Thần gió' Pagani Huayra giá gần trăm tỷ độc nhất VN ra biển trắng