Liệu Sri Lanka có đòi lại được cảng chiến lược Hambantota đã trót cho Trung Quốc thuê 99 năm để gán nợ?

Liệu Sri Lanka có đòi lại được cảng chiến lược Hambantota đã trót cho Trung Quốc thuê 99 năm để gán nợ?

Tổng thống Sri Lanka: Các nước hãy đầu tư nếu không muốn châu Á hướng đến Vành đai và Con đường

Tổng thống Sri Lanka: Các nước hãy đầu tư nếu không muốn châu Á hướng đến Vành đai và Con đường

Sri Lanka muốn thu hồi cảng Trung Quốc thuê: Quá muộn

Sri Lanka muốn thu hồi cảng Trung Quốc thuê: Quá muộn

Sri Lanka khó 'lật kèo' khi cho Trung Quốc thuê cảng 99 năm

Sri Lanka khó 'lật kèo' khi cho Trung Quốc thuê cảng 99 năm

Sri Lanka muốn đòi lại cảng cho Trung Quốc thuê

Sri Lanka muốn đòi lại cảng cho Trung Quốc thuê

Sri Lanka muốn thu hồi cảng Trung Quốc thuê 99 năm

Sri Lanka muốn thu hồi cảng Trung Quốc thuê 99 năm

Chính quyền mới của Sri Lanka muốn Trung Quốc trả lại cảng thuê 99 năm

Chính quyền mới của Sri Lanka muốn Trung Quốc trả lại cảng thuê 99 năm

Sri Lanka muốn lấy lại cảng chiến lược đã cho Trung Quốc thuê 99 năm

Sri Lanka muốn lấy lại cảng chiến lược đã cho Trung Quốc thuê 99 năm