Chiếc máy bay 'lừa tình' nhất thế giới: Bên ngoài như khinh khí cầu, bên trong đẹp hệt khách sạn 5 sao đưa khách du ngoạn Bắc Cực

Chiếc máy bay 'lừa tình' nhất thế giới: Bên ngoài như khinh khí cầu, bên trong đẹp hệt khách sạn 5 sao đưa khách du ngoạn Bắc Cực

Máy bay dài nhất thế giới: Bên ngoài như khinh khí cầu, bên trong như khách sạn 5 sao

Máy bay dài nhất thế giới: Bên ngoài như khinh khí cầu, bên trong như khách sạn 5 sao

Khách sạn bay 5 sao phục vụ giới siêu giàu du ngoạn Bắc Cực

Khách sạn bay 5 sao phục vụ giới siêu giàu du ngoạn Bắc Cực

Chiếc máy bay xa xỉ nhất thế giới Airlander 10 có gì đặc biệt

Chiếc máy bay xa xỉ nhất thế giới Airlander 10 có gì đặc biệt

Cuộc đua Nga-Phương Tây khai thác tiềm năng quân sự của khinh khí cầu

Cuộc đua Nga-Phương Tây khai thác tiềm năng quân sự của khinh khí cầu

Máy bay 'nhẹ hơn không khí' cất cánh thử nghiệm

Máy bay 'nhẹ hơn không khí' cất cánh thử nghiệm

Máy bay 'nhẹ hơn không khí' cất cánh thử nghiệm

Máy bay 'nhẹ hơn không khí' cất cánh thử nghiệm

Airlander 10 được thương mại hóa phục vụ du khách từ năm 2020

Airlander 10 được thương mại hóa phục vụ du khách từ năm 2020

Máy bay lớn nhất thế giới hướng đến mô hình thương mại

Máy bay lớn nhất thế giới hướng đến mô hình thương mại

Máy bay lớn nhất thế giới hướng đến mô hình thương mại

Máy bay lớn nhất thế giới hướng đến mô hình thương mại

Tiếp tục sản xuất máy bay khinh khí khổng lồ

Tiếp tục sản xuất máy bay khinh khí khổng lồ

Máy bay lai khinh khí cầu lớn nhất thế giới vừa về hưu

Máy bay lai khinh khí cầu lớn nhất thế giới vừa về hưu

Bên trong máy bay dài nhất thế giới

Bên trong máy bay dài nhất thế giới

Máy bay dài nhất thế giới rơi ở Anh

Máy bay dài nhất thế giới rơi ở Anh