Mỹ điều 2 máy bay do thám đến Bán đảo Triều Tiên

Mỹ điều 2 máy bay do thám đến Bán đảo Triều Tiên

Trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraff Spots cho biết ngày 5/2, hai máy bay do thám của Mỹ đã bay qua...