400 tù nhân vượt ngục, chính phủ Libya tuyên bố tình trạng khẩn cấp

400 tù nhân vượt ngục, chính phủ Libya tuyên bố tình trạng khẩn cấp

400 tù nhân vượt ngục ở Libya

400 tù nhân vượt ngục ở Libya

Libya tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Libya tuyên bố tình trạng khẩn cấp

400 tù nhân vượt ngục tại Thủ đô Tripoli, Libya

400 tù nhân vượt ngục tại Thủ đô Tripoli, Libya

Hàng trăm tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù Libya

Hàng trăm tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù Libya

400 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù Libya

400 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù Libya

Libya: Hàng trăm tù nhân vượt ngục thành công ở Tripoli

Libya: Hàng trăm tù nhân vượt ngục thành công ở Tripoli

400 tù nhân vượt ngục tại Lybia

400 tù nhân vượt ngục tại Lybia

Mỹ-phương Tây quyết dùng bom đạn đốt lò lửa Libya?

Mỹ-phương Tây quyết dùng bom đạn đốt lò lửa Libya?