Netizen gào thét tên biên kịch Hong Sisters vì kết thúc buồn của 'Hwayugi'

Netizen gào thét tên biên kịch Hong Sisters vì kết thúc buồn của 'Hwayugi'

Netizen gào thét tên biên kịch Hong Sisters vì kết thúc buồn của 'Hwayugi'

Netizen gào thét tên biên kịch Hong Sisters vì kết thúc buồn của 'Hwayugi'

'Hwayugi' kết thúc mở: Ngộ Không đi cùng trời cuối đất tìm Đường Tăng, liệu sẽ có phần 2?

'Hwayugi' kết thúc mở: Ngộ Không đi cùng trời cuối đất tìm Đường Tăng, liệu sẽ có phần 2?

'Hwayugi': Đường Tăng chết vì một kẻ không ngờ tới, Ngộ Không nổi điên giết Hắc Long

'Hwayugi': Đường Tăng chết vì một kẻ không ngờ tới, Ngộ Không nổi điên giết Hắc Long

'Hwayugi': Fan lo lắng Ngộ Không đấu trận sinh tử, Đường Tăng sẽ chết như số mệnh định sẵn

'Hwayugi': Fan lo lắng Ngộ Không đấu trận sinh tử, Đường Tăng sẽ chết như số mệnh định sẵn

'Hwayugi': Vòng Kim cang mất hiệu lực, cuối cùng Đường Tăng cũng chịu nói lời yêu với Ngộ Không

'Hwayugi': Vòng Kim cang mất hiệu lực, cuối cùng Đường Tăng cũng chịu nói lời yêu với Ngộ Không

'Hwayugi': Không phải ma nữ Ahsanyeo, chính Ngộ Không mới là người đề nghị giúp Kang Dae Sung lên làm vua!

'Hwayugi': Không phải ma nữ Ahsanyeo, chính Ngộ Không mới là người đề nghị giúp Kang Dae Sung lên làm vua!

Đối mặt với cái chết, Ngộ Không vẫn quyết bảo vệ Đường Tăng đến cùng - 'Hwayugi' sẽ kết thúc buồn?

Đối mặt với cái chết, Ngộ Không vẫn quyết bảo vệ Đường Tăng đến cùng - 'Hwayugi' sẽ kết thúc buồn?