ABBank thu hồi và xử lý nợ xấu tại dự án bất động sản Tân Cường Thành

Đà Nẵng: Dự án 'treo nhiều năm' bây giờ ra sao ?

Đà Nẵng: Dự án 'treo nhiều năm' bây giờ ra sao ?

Đà Nẵng: Dự án 'treo nhiều năm' bây giờ ra sao ?

Đà Nẵng: Dự án 'treo nhiều năm' bây giờ ra sao ?

Dự án 'treo' Tân Cường Thành đã có chủ mới New Da Nang City

Dự án 'treo' Tân Cường Thành đã có chủ mới New Da Nang City

Dự án 'treo' Tân Cường Thành đã có chủ mới New Da Nang City

Dự án 'treo' Tân Cường Thành đã có chủ mới New Da Nang City

Phú Gia Thịnh giải thích về những nghi vấn xung quanh dự án New Da Nang City

Phú Gia Thịnh giải thích về những nghi vấn xung quanh dự án New Da Nang City