WHO: 190.000 người châu Phi có thể chết vì virus corona

WHO: 190.000 người châu Phi có thể chết vì virus corona

Covid-19: Châu Phi phản đối Trung Quốc 'ngược đãi' công dân mình

Covid-19: Châu Phi phản đối Trung Quốc 'ngược đãi' công dân mình

Mỹ - Trung và cuộc Chiến tranh Lạnh đang 'nóng' lên ở châu Phi

Mỹ - Trung và cuộc Chiến tranh Lạnh đang 'nóng' lên ở châu Phi

Sập nhà thờ ở Nam Phi làm 13 người thiệt mạng

Sập nhà thờ ở Nam Phi làm 13 người thiệt mạng

Lật thuyền ở CHDC Congo khiến 3 người thiệt mạng và 150 người mất tích

Lật thuyền ở CHDC Congo khiến 3 người thiệt mạng và 150 người mất tích

Lật thuyền ở CHDC Congo khiến 3 người thiệt mạng và 150 người mất tích

Lật thuyền ở CHDC Congo khiến 3 người thiệt mạng và 150 người mất tích

Mozambique phát hiện 30.000 'công chức ma'

Nguy cơ Nam Phi thế chấp cảng biển cho nước ngoài