Những chuyện lạ y khoa thế giới 2017

Những chuyện lạ y khoa thế giới 2017

Cô bé đầu nghiêng khiến nhiều người sợ hãi

Cô bé đầu nghiêng khiến nhiều người sợ hãi

Kỳ lạ bé gái 9 tuổi mắc chứng đầu vẹo tới 180 độ

Kỳ lạ bé gái 9 tuổi mắc chứng đầu vẹo tới 180 độ

Kỳ lạ bé gái 9 tuổi mắc chứng đầu vẹo tới 180 độ

Kỳ lạ bé gái 9 tuổi mắc chứng đầu vẹo tới 180 độ

Đáng thương bé gái có chiếc đầu 'vẹo' vuông góc với cơ thể

Đáng thương bé gái có chiếc đầu 'vẹo' vuông góc với cơ thể

Xót xa cảnh bé gái mắc bệnh lạ đầu nghiêng 90 độ, cả làng kì thị

Xót xa cảnh bé gái mắc bệnh lạ đầu nghiêng 90 độ, cả làng kì thị

Bé gái mắc rối loạn cơ hiếm gặp, cổ gập nghiêng 90 độ

Bé gái mắc rối loạn cơ hiếm gặp, cổ gập nghiêng 90 độ

Bệnh lạ khiến bé gái bị gập nghiêng hẳn cổ

Xót thương bé gái 9 tuổi có đầu nằm ngang bị người ngoài xa lánh

Bé gái đáng thương đầu cổ luôn vẹo 90 độ

Bé gái đáng thương đầu cổ luôn vẹo 90 độ

Bé gái 9 tuổi có đầu vuông góc với cơ thể

Bé gái 9 tuổi có đầu vuông góc với cơ thể

Bé gái 9 tuổi có đầu nằm ngang

Bé gái 9 tuổi có đầu nằm ngang