Máy bay chở 100 người bị rơi ở Mexico

Máy bay chở 100 người bị rơi ở Mexico

Công bố nguyên nhân vụ tai nạn máy bay ở Mexico

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn máy bay tại Mexico

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn máy bay tại Mexico

Cất cánh không lâu, máy bay chở 101 người rơi ở Mexico

Cất cánh không lâu, máy bay chở 101 người rơi ở Mexico

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Mexico, khói đen bốc nghi ngút

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Mexico, khói đen bốc nghi ngút

Máy bay rơi tại Mexico, 101 người may mắn sống sót thần kỳ

Máy bay rơi tại Mexico, 101 người may mắn sống sót thần kỳ

Máy bay chở 101 hành khách rơi khi đang cất cánh ở Mexico

Máy bay chở 101 hành khách rơi khi đang cất cánh ở Mexico

Máy bay hành khách chở hơn 100 người rơi ở Mexico

Máy bay hành khách chở hơn 100 người rơi ở Mexico