Vua Nệm và Tập đoàn INOAC Nhật Bản ra mắt nệm Nhật Bản Aeroflow Fit+

Vua Nệm và Tập đoàn INOAC Nhật Bản ra mắt nệm Nhật Bản Aeroflow Fit+

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Vua Nệm phối hợp với INOAC Living Việt Nam - công ty thành viên thuộc...