Nhiều ứng dụng của Trend Micro bị cáo buộc ăn cắp dữ liệu?

Nhiều ứng dụng của Trend Micro bị cáo buộc ăn cắp dữ liệu?

Trước 'nghi án' thu thập dữ liệu người dùng, Trend Micro lên tiếng giải thích

Trước 'nghi án' thu thập dữ liệu người dùng, Trend Micro lên tiếng giải thích

Apple gỡ ứng dụng bảo mật của Trend Micro khỏi Macbook

Apple gỡ ứng dụng bảo mật của Trend Micro khỏi Macbook

Nghi vấn Trend Micro cung cấp ứng dụng theo dõi người dùng

Nghi vấn Trend Micro cung cấp ứng dụng theo dõi người dùng

Adware Doctor trên Macbook bí mật thu thập dữ liệu người dùng

Adware Doctor trên Macbook bí mật thu thập dữ liệu người dùng

Xuất hiện nhiều ứng dụng trên Mac App Store lấy cắp dữ liệu người dùng

Xuất hiện nhiều ứng dụng trên Mac App Store lấy cắp dữ liệu người dùng

Apple tìm thấy ứng dụng Macbook phổ biến chứa phần mềm gián điệp

Apple tìm thấy ứng dụng Macbook phổ biến chứa phần mềm gián điệp

Ứng dụng Adware Doctor bí mật gửi dữ liệu người dùng về Trung Quốc

Ứng dụng Adware Doctor bí mật gửi dữ liệu người dùng về Trung Quốc

Apple loại bỏ ứng dụng nguy hiểm gửi dữ liệu về Trung Quốc

Apple loại bỏ ứng dụng nguy hiểm gửi dữ liệu về Trung Quốc

Ứng dụng trả phí trên App Store bí mật gửi dữ liệu về TQ

Ứng dụng trả phí trên App Store bí mật gửi dữ liệu về TQ