Apple 'chơi lớn' mạnh tay đầu tư vào nhà sản xuất kính Corning

Apple 'chơi lớn' mạnh tay đầu tư vào nhà sản xuất kính Corning

Apple đã đầu tư 250 triệu USD cho nhà sản xuất kính Corning để đẩy mạnh quá trình phát triển kính 'siêu...