Bắt được sóng radio bí ẩn từ không gian nói lên điều gì?

Bắt được sóng radio bí ẩn từ không gian nói lên điều gì?

Các tiến bộ trong nghiên cứu của vật lý không gian hiện đại đang dần chứng minh sự liên kết, đan xen nhau...