Thái Lan sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam nhập cư bất hợp pháp

Thái Lan sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam nhập cư bất hợp pháp

Thái Lan bắt giữ hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp

Thái Lan bắt giữ hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp

Thiếu nhân công, Thái Lan nâng lương tối thiểu để thu hút lao động Việt Nam

Thiếu nhân công, Thái Lan nâng lương tối thiểu để thu hút lao động Việt Nam

Chính quyền Thái Lan mạnh tay với lao động nhập cư bất hợp pháp

Chính quyền Thái Lan mạnh tay với lao động nhập cư bất hợp pháp

Thái Lan siết chặt quy định với lao động nước ngoài bất hợp pháp

Thái Lan siết chặt quy định với lao động nước ngoài bất hợp pháp

Gần 60.000 lao động nhập cư vào Thái Lan không kịp đăng ký

Gần 60.000 lao động nhập cư vào Thái Lan không kịp đăng ký

Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư

Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư