Cha đẻ Photoshop tạo ra công cụ phát hiện ảnh chỉnh sửa, gian dối

Cha đẻ Photoshop tạo ra công cụ phát hiện ảnh chỉnh sửa, gian dối

Adobe tiết lộ họ đang hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học để tạo ra công cụ phát hiện ảnh đã chỉnh sửa.