Đằng sau cuộc điều tra cố vấn kinh tế của ứng viên tổng thống Brazil Jair Bolsonaro

Đằng sau cuộc điều tra cố vấn kinh tế của ứng viên tổng thống Brazil Jair Bolsonaro

Số phận khác biệt của các ứng cử viên Tổng thống Brazil

Số phận khác biệt của các ứng cử viên Tổng thống Brazil

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm suýt mất mạng khi vận động bầu cử

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm suýt mất mạng khi vận động bầu cử

Ứng cử viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương trong khi đi vận động tranh cử

Ứng cử viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương trong khi đi vận động tranh cử

Ứng viên tranh cử Tổng thống Brazil bị tấn công

Ứng viên tranh cử Tổng thống Brazil bị tấn công

Brazil: Ứng cử viên tổng thống bị đâm trọng thương khi đang vận động tranh cử

Brazil: Ứng cử viên tổng thống bị đâm trọng thương khi đang vận động tranh cử

Ứng cử viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương tại buổi vận động tranh cử

Ứng cử viên tổng thống Brazil bị đâm trọng thương tại buổi vận động tranh cử

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm suýt chết khi đang vận động tranh cử

Ứng viên tổng thống Brazil bị đâm suýt chết khi đang vận động tranh cử