Tổng thống Putin từng bị mưu sát bao nhiêu lần?

Tổng thống Putin từng bị mưu sát bao nhiêu lần?

Ukraine cáo buộc Nga vụ trả thù nghi phạm ám sát Putin

Ukraine cáo buộc Nga vụ trả thù nghi phạm ám sát Putin

Vợ nghi phạm ám sát ông Putin bị bắn chết gần Kiev

Vợ nghi phạm ám sát ông Putin bị bắn chết gần Kiev

Bí ẩn lý do cặp vợ chồng nghi can ám sát TT Putin bị bắn

Bí ẩn lý do cặp vợ chồng nghi can ám sát TT Putin bị bắn

Ukraine: Vợ chồng người 'mưu sát ông Putin' bị bắn

Ukraine: Vợ chồng người 'mưu sát ông Putin' bị bắn

Kẻ từng ám sát ông Putin bị phục kích ở Ukraine

Kẻ từng ám sát ông Putin bị phục kích ở Ukraine

Kẻ định tấn công Tổng thống Putin bị bắn trọng thương

Kẻ định tấn công Tổng thống Putin bị bắn trọng thương

Người âm mưu tấn công Tổng thống Putin bị bắn trọng thương

Người âm mưu tấn công Tổng thống Putin bị bắn trọng thương

Vợ nghi phạm mưu sát ông Putin bị bắn chết ở Kiev

Vợ nghi phạm mưu sát ông Putin bị bắn chết ở Kiev

Nghi can âm mưu ám sát ông Putin bị xả súng

Nghi can âm mưu ám sát ông Putin bị xả súng

Vợ nghi phạm mưu sát Tổng thống Putin bị bắn chết tại Ukraine

Vợ nghi phạm mưu sát Tổng thống Putin bị bắn chết tại Ukraine