Chuyến đi Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Chuyến đi Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam

An táng cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc trong nhà nguyện cổ ở Sài Gòn

An táng cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc trong nhà nguyện cổ ở Sài Gòn

Đức Tổng Phaolô luôn giữ tinh thần đối thoại cứu độ

Đức Tổng Phaolô luôn giữ tinh thần đối thoại cứu độ

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Vị giám mục của niềm vui

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Vị giám mục của niềm vui

Nghìn người dự thánh lễ cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc ở Nhà thờ Đức Bà

Nghìn người dự thánh lễ cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc ở Nhà thờ Đức Bà

Cử hành lễ tang Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc

Cử hành lễ tang Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc

Tổng Giám mục Giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc qua đời tại Italia

Tổng Giám mục Giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc qua đời tại Italia

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời

Đức Tổng Giám mục Sài Gòn - TP. HCM đột tử sau khi dâng lễ

Đức Tổng Giám mục Sài Gòn - TP. HCM đột tử sau khi dâng lễ

Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc qua đời ở Vatican

Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc qua đời ở Vatican