ĐHQGHN có 3 nhóm ngành được xếp hạng QS thế giới

ĐHQGHN có 3 nhóm ngành được xếp hạng QS thế giới

Nâng chất lượng đào tạo đại học

Nâng chất lượng đào tạo đại học

Ba nhóm ngành của ĐH Bách Khoa HN lọt top 550 bảng xếp hạng QS

Ba nhóm ngành của ĐH Bách Khoa HN lọt top 550 bảng xếp hạng QS

Lĩnh vực vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội lại được xếp hạng thế giới

Lĩnh vực vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội lại được xếp hạng thế giới

ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 nhóm ngành lọt tốp 400 - 550 thế giới

ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 nhóm ngành lọt tốp 400 - 550 thế giới

Ba nhóm ngành của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội lọt top 400 - 550 thế giới

Ba nhóm ngành của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội lọt top 400 - 550 thế giới

Việt Nam có ngành học lọt tốp 400 thế giới

Việt Nam có ngành học lọt tốp 400 thế giới

ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 nhóm ngành lọt top thế giới

ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 nhóm ngành lọt top thế giới

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Ba nhóm ngành lọt tốp 550 thế giới

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Ba nhóm ngành lọt tốp 550 thế giới

Bách khoa Hà Nội có ngành vào danh sách 450 chương trình tốt nhất thế giới

Bách khoa Hà Nội có ngành vào danh sách 450 chương trình tốt nhất thế giới

Ba ngành học của Đại học Bách khoa Hà Nội lọt nhóm 550 trên thế giới

Ba ngành học của Đại học Bách khoa Hà Nội lọt nhóm 550 trên thế giới

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: 3 nhóm ngành lọt tốp 400 - 550 thế giới

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: 3 nhóm ngành lọt tốp 400 - 550 thế giới