8 đặc nhiệm Anh gian nan lùng giết thủ lĩnh IS sừng sỏ

8 đặc nhiệm Anh gian nan lùng giết thủ lĩnh IS sừng sỏ

Bản tin 20H: NATO nã tên lửa diệt thủ lĩnh cấp cao của IS

Bản tin 20H: NATO nã tên lửa diệt thủ lĩnh cấp cao của IS

NATO nã tên lửa tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS tại Afghanistan

NATO nã tên lửa tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS tại Afghanistan

Thủ lĩnh hàng đầu của IS bị tiêu diệt tại Afghanistan

Thủ lĩnh hàng đầu của IS bị tiêu diệt tại Afghanistan

NATO nã tên lửa diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Afghanistan

NATO nã tên lửa diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Afghanistan

Trúng không kích, trùm IS cùng 10 thủ hạ bị tiêu diệt tại Afghanistan

Trúng không kích, trùm IS cùng 10 thủ hạ bị tiêu diệt tại Afghanistan

Trúng không kích, thủ lĩnh IS sừng sỏ chết chùm cùng 10 thủ hạ

Trúng không kích, thủ lĩnh IS sừng sỏ chết chùm cùng 10 thủ hạ

Thủ lĩnh IS ở Afghanistan bị tiêu diệt

Thủ lĩnh IS ở Afghanistan bị tiêu diệt