Hướng dẫn jailbreak cho các thiết bị đang chạy iOS 11.3.1 bằng công cụ Houdini

Hướng dẫn jailbreak cho các thiết bị đang chạy iOS 11.3.1 bằng công cụ Houdini

Bản cập nhật sửa lỗi ChaiOS làm treo iPhone, iMac sẽ ra mắt tuần tới

Bản cập nhật sửa lỗi ChaiOS làm treo iPhone, iMac sẽ ra mắt tuần tới

Cảnh báo: Thiết bị Apple có thể bị 'bom tin nhắn' làm treo cứng

Cảnh báo: Thiết bị Apple có thể bị 'bom tin nhắn' làm treo cứng

Cảnh giác 'bom tin nhắn' tấn công các thiết bị của Apple

Cảnh giác 'bom tin nhắn' tấn công các thiết bị của Apple

Cảnh giác dòng tin nhắn có thể khiến iPhone đóng băng hoặc bị khóa

Cảnh giác dòng tin nhắn có thể khiến iPhone đóng băng hoặc bị khóa

Phát hiện 'bom tin nhắn' có thể làm đơ mọi thiết bị Apple

Phát hiện 'bom tin nhắn' có thể làm đơ mọi thiết bị Apple

'Bom tin nhắn' làm treo cứng thiết bị Apple

'Bom tin nhắn' làm treo cứng thiết bị Apple

Lỗi chaiOS khiến iMessage 'đứng hình'

Lỗi chaiOS khiến iMessage 'đứng hình'

Xuất hiện website mới làm hỏng cả iPhone và MacBook

Xuất hiện website mới làm hỏng cả iPhone và MacBook

Nếu bạn nhận được tin nhắn này trên iPhone thì đừng bao giờ mở ra

Nếu bạn nhận được tin nhắn này trên iPhone thì đừng bao giờ mở ra

Đừng bấm vào đường link này kẻo iPhone của bạn bị treo cứng

Đừng bấm vào đường link này kẻo iPhone của bạn bị treo cứng