'Thiện xạ-83': 7 ngày NATO nằm dưới thanh gươm hạt nhân

'Thiện xạ-83': 7 ngày NATO nằm dưới thanh gươm hạt nhân

Sau tập trận 'Thiện xạ-83', Mỹ giật mình nhận ra rằng, lực lượng NATO đã nằm dưới 'thanh gươm hạt nhân' của...