Nổ bom tự sát ở Somalia, ít nhất 15 sĩ quan thiệt mạng

Nổ bom tự sát ở Somalia, ít nhất 15 sĩ quan thiệt mạng

Somalia: Đánh bom học viện cảnh sát, 15 người chết

Somalia: Đánh bom học viện cảnh sát khiến hơn 30 người thương vong

Somalia: Đánh bom học viện cảnh sát khiến hơn 30 người thương vong

Đánh bom học viện cảnh sát Somalia làm hơn 30 người thương vong

Đánh bom học viện cảnh sát Somalia làm hơn 30 người thương vong

Khủng bố khiến Cảnh sát trưởng Somalia mất chức

Khủng bố khiến Cảnh sát trưởng Somalia mất chức

Tấn công khủng bố tại Somalia, ít nhất 29 người thiệt mạng

Tấn công khủng bố tại Somalia, ít nhất 29 người thiệt mạng

Khủng bố đánh bom ở Somalia, ít nhất 22 người thiệt mạng

Khủng bố đánh bom ở Somalia, ít nhất 22 người thiệt mạng

Hai quả bom xe rung chuyển thủ đô Somalia

Hai quả bom xe rung chuyển thủ đô Somalia