HLV Iran cảnh báo về sự nguy hiểm của tuyển Việt Nam

HLV Iran cảnh báo về sự nguy hiểm của tuyển Việt Nam

HLV trưởng ĐT Iran, ông Carlos Queiroz đã biết đến ĐT Việt Nam từ lâu thông qua người bạn Henrique Calisto.