Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực An sinh xã hội

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực An sinh xã hội

Những 'phần thưởng' xứng đáng

Truyền thông thúc đẩy sự phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Truyền thông thúc đẩy sự phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020

Bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020

ASSA 36: Thúc đẩy phát triển an sinh xã hội bền vững, hiệu quả

ASSA 36: Thúc đẩy phát triển an sinh xã hội bền vững, hiệu quả

BHXH Việt Nam ghi dấu ấn vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018-2019

BHXH Việt Nam ghi dấu ấn vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018-2019

Hội nghị ASSA 36: BHXH Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với các thành viên

Hội nghị ASSA 36: BHXH Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với các thành viên

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36 thành công tốt đẹp

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36 thành công tốt đẹp

ASSA 36: Sẵn sàng hợp tác phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững

ASSA 36: Sẵn sàng hợp tác phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững

Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei được bầu làm Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020

Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei được bầu làm Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36

ASSA 36: Tìm giải pháp công nghệ quản lý hệ thống an sinh xã hội hiệu quả hơn

ASSA 36: Tìm giải pháp công nghệ quản lý hệ thống an sinh xã hội hiệu quả hơn

BHXH Việt Nam: Chủ động hội nhập, sáng tạo

BHXH Việt Nam: Chủ động hội nhập, sáng tạo

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/9 tại Brunei

Hướng tới một hệ thống An sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững, tin cậy

Hướng tới một hệ thống An sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững, tin cậy

Quản trị tốt là mục tiêu ưu tiên của an sinh xã hội ASEAN

Quản trị tốt là mục tiêu ưu tiên của an sinh xã hội ASEAN

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về an sinh xã hội

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về an sinh xã hội

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư Quỹ BHXH hiệu quả

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư Quỹ BHXH hiệu quả

Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH năm 2019

Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH năm 2019