BHXH Việt Nam nhận giải thưởng hạng mục 'Tiếp tục cải tiến' của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN

BHXH Việt Nam nhận giải thưởng hạng mục 'Tiếp tục cải tiến' của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37 (ASSA 37), BHXH Việt Nam vinh dự nhận...
Hội nghị ASSA 37 - Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Hội nghị ASSA 37 - Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển, vì lợi ích của người dân

Xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển, vì lợi ích của người dân

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn

ASSA 37 với mục tiêu mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

ASSA 37 với mục tiêu mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Hội nghị ASSA 37: Chia sẻ kinh nghiệm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Hội nghị ASSA 37: Chia sẻ kinh nghiệm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện của Việt Nam đại giải tại ASSA 37

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện của Việt Nam đại giải tại ASSA 37

Hội nghị ASSA 37 - Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Hội nghị ASSA 37 - Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Hội nghị trực tuyến ASSA 37: Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Hội nghị trực tuyến ASSA 37: Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận giải thưởng 'Tiếp tục cải tiến' tại ASSA 37

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận giải thưởng 'Tiếp tục cải tiến' tại ASSA 37

'Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội'

Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội tại ASSA 37

Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội tại ASSA 37

Biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan tới Paris

Biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan tới Paris

Hợp tác phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững: Không để ai bị bỏ lại ở phía sau

Hợp tác phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững: Không để ai bị bỏ lại ở phía sau

Kết nối hợp tác an sinh xã hội cùng phát triển

Kết nối hợp tác an sinh xã hội cùng phát triển

Tổng Thư ký Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) thăm Việt Nam

Tổng Thư ký Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) thăm Việt Nam

Tiếp khách

Tổng Thư ký Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) thăm Việt Nam

Tổng Thư ký Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) thăm Việt Nam

Phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững

Phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững

Tăng cường hợp tác, phát triển bền vững hệ thống an sinh xã hội

Tăng cường hợp tác, phát triển bền vững hệ thống an sinh xã hội

Tổng Thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) thăm Việt Nam

Tổng Thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) thăm Việt Nam

ISSA hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hội nhập quốc tế

ISSA hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hội nhập quốc tế

Tổng Thư ký Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) thăm và làm việc tại Việt Nam

Tổng Thư ký Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) thăm và làm việc tại Việt Nam

Tổng Thư ký ISSA sẽ đến thăm và làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tổng Thư ký ISSA sẽ đến thăm và làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về BHXH: Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu vì an sinh xã hội

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về BHXH: Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu vì an sinh xã hội

Những dấu ấn chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019

Những dấu ấn chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019

BHXH Việt Nam góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh

BHXH Việt Nam góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh

Khai giảng Khóa bồi dưỡng Tiếng Anh giao tiếp cho Lãnh đạo ngành BHXH

Khai giảng Khóa bồi dưỡng Tiếng Anh giao tiếp cho Lãnh đạo ngành BHXH

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội

Những 'phần thưởng' xứng đáng

Truyền thông thúc đẩy sự phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Truyền thông thúc đẩy sự phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

ASSA 36: Thúc đẩy phát triển an sinh xã hội bền vững, hiệu quả

ASSA 36: Thúc đẩy phát triển an sinh xã hội bền vững, hiệu quả

BHXH Việt Nam ghi dấu ấn vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018-2019

BHXH Việt Nam ghi dấu ấn vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018-2019

Hội nghị ASSA 36: BHXH Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với các thành viên

Hội nghị ASSA 36: BHXH Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với các thành viên

BHXH Việt Nam chuyển giao chức vụ Chủ tịch ASSA cho Brunei

BHXH Việt Nam chuyển giao chức vụ Chủ tịch ASSA cho Brunei

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36 thành công tốt đẹp

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36 thành công tốt đẹp

ASSA 36: Sẵn sàng hợp tác phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững

ASSA 36: Sẵn sàng hợp tác phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững

Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei được bầu làm Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020

Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei được bầu làm Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020

ASSA 36: Tìm giải pháp công nghệ quản lý hệ thống an sinh xã hội hiệu quả hơn

ASSA 36: Tìm giải pháp công nghệ quản lý hệ thống an sinh xã hội hiệu quả hơn

BHXH Việt Nam: Chủ động hội nhập, sáng tạo

BHXH Việt Nam: Chủ động hội nhập, sáng tạo

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/9 tại Brunei

Hướng tới một hệ thống An sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững, tin cậy

Hướng tới một hệ thống An sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững, tin cậy

Quản trị tốt là mục tiêu ưu tiên của an sinh xã hội ASEAN

Quản trị tốt là mục tiêu ưu tiên của an sinh xã hội ASEAN

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư Quỹ BHXH hiệu quả

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư Quỹ BHXH hiệu quả