Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực An sinh xã hội

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực An sinh xã hội

Những 'phần thưởng' xứng đáng

ASSA 36: Thúc đẩy phát triển an sinh xã hội bền vững, hiệu quả

ASSA 36: Thúc đẩy phát triển an sinh xã hội bền vững, hiệu quả

BHXH Việt Nam ghi dấu ấn vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018-2019

BHXH Việt Nam ghi dấu ấn vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018-2019

Hội nghị ASSA 36: BHXH Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với các thành viên

Hội nghị ASSA 36: BHXH Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với các thành viên

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36 thành công tốt đẹp

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36 thành công tốt đẹp

ASSA 36: Sẵn sàng hợp tác phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững

ASSA 36: Sẵn sàng hợp tác phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cuối cùng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cuối cùng

ASSA 36: Tìm giải pháp công nghệ quản lý hệ thống an sinh xã hội hiệu quả hơn

ASSA 36: Tìm giải pháp công nghệ quản lý hệ thống an sinh xã hội hiệu quả hơn

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei

Hội nghị ASSA 36 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/9 tại Brunei