Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội nghị ASSA 35

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội nghị ASSA 35

Toàn ngành BHXH quyết hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Toàn ngành BHXH quyết hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

BHXH Việt Nam: Vinh dự giữ chức Chủ tịch ASSA

BHXH Việt Nam: Vinh dự giữ chức Chủ tịch ASSA

Hội nghị ASSA 35 đã thành công tốt đẹp

Hội nghị ASSA 35 đã thành công tốt đẹp

BHXH Việt Nam đề xuất xây dựng Chương trình Hành động chung hàng năm của ASSA

BHXH Việt Nam đề xuất xây dựng Chương trình Hành động chung hàng năm của ASSA

ASSA 35: Xây dựng cộng đồng an sinh xã hội đoàn kết, đồng thuận và phát triển

ASSA 35: Xây dựng cộng đồng an sinh xã hội đoàn kết, đồng thuận và phát triển

BHXH Việt Nam nhận giải thưởng Công nghệ thông tin của Hiệp hội ASSA

BHXH Việt Nam nhận giải thưởng Công nghệ thông tin của Hiệp hội ASSA

ASSA 35: Cơ hội, thách thức về tự do dịch chuyển lao động

ASSA 35: Cơ hội, thách thức về tự do dịch chuyển lao động

Cơ hội nâng cao vị thế bảo hiểm xã hội

Cơ hội nâng cao vị thế bảo hiểm xã hội

Thách thức đa chiều đối với mạng lưới an sinh xã hội trong thời đại 4.0

Thách thức đa chiều đối với mạng lưới an sinh xã hội trong thời đại 4.0

Lao động di cư và những thách thức về an sinh xã hội

Lao động di cư và những thách thức về an sinh xã hội

Việt Nam hướng đến hệ thống an sinh xã hội bền vững: Cơ hội và thách thức

Việt Nam hướng đến hệ thống an sinh xã hội bền vững: Cơ hội và thách thức

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN trong bối cảnh CMCN 4.0

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN trong bối cảnh CMCN 4.0

Kinh nghiệm của New Zealand về tiếp cận và giải quyết nhu cầu đào tạo trong bối cảnh CMCN 4.0

Kinh nghiệm của New Zealand về tiếp cận và giải quyết nhu cầu đào tạo trong bối cảnh CMCN 4.0

Khai mạc Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35

Khai mạc Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35

Việt Nam đang đồng hành với hệ thống an sinh xã hội thế giới

Việt Nam đang đồng hành với hệ thống an sinh xã hội thế giới

ASSA tập trung giải quyết thách thức an sinh xã hội thời CMCN 4.0

ASSA tập trung giải quyết thách thức an sinh xã hội thời CMCN 4.0

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cách mạng Công nghiệp 4.0 mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cách mạng Công nghiệp 4.0 mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại

Khai mạc Hội nghị ASSA 35 tại Nha Trang

Khai mạc Hội nghị ASSA 35 tại Nha Trang

Khai mạc Hội nghị lần thứ 35 Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á

Khai mạc Hội nghị lần thứ 35 Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á

Bảo hiểm, an sinh XH phải chuyển đổi mạnh trong CMCN 4.0 để 'không ai bị bỏ lại'

Bảo hiểm, an sinh XH phải chuyển đổi mạnh trong CMCN 4.0 để 'không ai bị bỏ lại'

Nhiều thách thức đa chiều đối với mạng lưới an sinh xã hội

Nhiều thách thức đa chiều đối với mạng lưới an sinh xã hội

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an sinh Asean lần 35

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an sinh Asean lần 35

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khai mạc Hội nghị ASSA 35

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khai mạc Hội nghị ASSA 35

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35

Tham gia ASSA giúp BHXH Việt Nam nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

Tham gia ASSA giúp BHXH Việt Nam nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị ASSA lần thứ 35

Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị ASSA lần thứ 35

ASSA 35: Sự kiện đối ngoại quan trọng của ngành BHXH

ASSA 35: Sự kiện đối ngoại quan trọng của ngành BHXH

Sẵn sàng tổ chức Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 35

Sẵn sàng tổ chức Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 35

Khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống an sinh xã hội thế giới

Khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống an sinh xã hội thế giới

Hội nghị An sinh xã hội Đông Nam Á - ASSA 35: Việt Nam đã sẵn sàng

Hội nghị An sinh xã hội Đông Nam Á - ASSA 35: Việt Nam đã sẵn sàng

BHXH Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị ASSA 35

BHXH Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á nhiệm kỳ 2018 - 2019

BHXH Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á nhiệm kỳ 2018 - 2019

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam

BHXH Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị ASSA 35

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẵn sàng Hội nghị ASSA 35

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẵn sàng Hội nghị ASSA 35

Việt Nam tổ chức Hội nghị ASSA 35 vào giữa tháng 9

Việt Nam tổ chức Hội nghị ASSA 35 vào giữa tháng 9

BHXH Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á

BHXH Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á

Hội nghị BCH Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 tại Việt Nam

Hội nghị BCH Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 tại Việt Nam

Từ 12-15/9/2018: BHXH Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị ASSA 35

Từ 12-15/9/2018: BHXH Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị ASSA 35

250 đại biểu dự Hội nghị An sinh xã hội ASEAN

250 đại biểu dự Hội nghị An sinh xã hội ASEAN