Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Thông tin Truyền thông (28-8-1945- 28-8-2020): - Ngành CNTT đóng góp 7% vào tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Thông tin Truyền thông (28-8-1945- 28-8-2020): - Ngành CNTT đóng góp 7% vào tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng

Chủ tịch VINASA được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Chủ tịch VINASA được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Đà Nẵng tự tin tăng tốc trở lại

Đà Nẵng tự tin tăng tốc trở lại

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Asocio 2019

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Asocio 2019