CMC giành giải thưởng 'Doanh nghiệp CNTT xuất sắc Châu Á – Châu Đại Dương'

CMC giành giải thưởng 'Doanh nghiệp CNTT xuất sắc Châu Á – Châu Đại Dương'

CMC vừa giành giải thưởng 'Doanh nghiệp CNTT xuất sắc châu Á - châu Đại Dương' (ASOCIO Outstanding ICT...
Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng về công nghệ thông tin uy tín

Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng về công nghệ thông tin uy tín

3 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng ASOCIO 2019

Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng ASOCIO 2019

Ba đại diện Việt Nam được trao giải thưởng ASOCIO 2019

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Asocio 2019

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Asocio 2019